Saturday, 23 February 2013

PENGAMBILAN GURU GANTI DAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN BAGI JAWATAN PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM) PRASEKOLAH


Sukacita dimaklumkan bahawa, Unit Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Prasekolah, JPNT telah membuka peluang kepada semua kelas prasekolah yang memerlukan Pembantu Pengurusan Murid ( PPM ) dan Guru ganti bagi mengantikan Guru dan PPM tetap yang akan bersalin.

Bagi Guru ganti permohonan boleh dibuat melalui Pejabat Pelajaran Daerah masing-masing melalui Pegawai KGSK dan bagi Pekerja Sambilan Harian menggantikan Pembantu Pengurusan Murid (PPM), permohonan hendaklah dibuat melalui sekolah dengan mengemukan dokumen berikut :

Dokumen yang diperlukan :

1. Sijil Akuan Bersalin ( Guru dan PPM tetap )

2. Sijil Cuti sakit ( Guru dan PPM tetap )

3. Sijil SPM penganti ( Sekurang-kurangnya 5 kredit termasuk Bahasa Melayu )

4. Salinan Kad Pengenalan  penganti

5. Borang Permohonan Cuti Bersalin ( Pekeliling Perkhidmatan Bil.14 2010 ) sekiranya Guru dan
    PPM memohon cuti bersalin awal..lampiran A

Pihak sekolah dilarang sama sekali mengambil Pekerja Sambilan Harian (PSH ) dan Guru ganti sebelum permohonan diluluskan oleh JPN atau PPD.

Sekolah juga boleh memohon Guru dan PPM ganti sekiranya Guru dan PPM tetap memohon bercuti awal dengan syarat telah mengisi Borang Permohonan Cuti Bersalin ( lampiran A) dan telah mendapat kelulusan daripada Guru Besar.

Bagi PPM ganti permohonan hendaklah dibuat segera oleh pihak sekolah selepas kelulusan permohonan Cuti Bersalin (lampiran A ) ke Unit PAKK dan Prasekolah bagi mempercepatkan proses pengantian.

Bagi Guru Ganti hendaklah berurusan terus dengan PPD masing-masing.

Pemilihan calon bagi Pekerja Sambilan Harian menggantikan Pembantu Pengurusan murid (PPM) hendaklah dibuat oleh pihak sekolah manakala Guru Ganti dibuat oleh PPD masing-masing melalui pegawai KGSK.

Untuk makluman, gaji Guru Ganti dan Pekerja Sambilan Harian(PSH) akan dibayar pada hari persekolahan sahaja.

Surat Penerimaan Tawaran Pekerjaan Sambilan Harian ( lampiran D ) hendaklah dihantar ke Unit Perjawatan, Sektor Khidmat Pengurusan dan Pembangunan u.p : Pn Nadia Bt.Mohd Azi.

Untuk maklumat lanjut sila hubungi Unit PAKK dan Prasekolah untuk perhatian Ketua Unit PAKK Dan Prasekolah Hjh Norehan binti Sulong di talian 09-6213133, 6213138, 6213132, 6213392

1 comment: